رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: تمامی پروژه‌های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی با پیشرفت خوب و قابل قبولی در حال اجرا هستند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، عزیز حبیبی بعد از ظهر امروز در دیدار با استاندار اردبیل از اختصاص اعتبارات از محل اعتبارات توازن منطقه ای به دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و اظهار داشت: استاندار اردبیل همواره توجه بسیار ویژه ای به دانشگاه محقق اردبیلی داشته اند که در این راستا اعتبارات خوبی نیز از محل اعتبارات توازن منطقه ای به این دانشگاه اختصاص یافته است.

وی به پروژه های عمرانی در حال اجرای دانشگاه محقق اردبیلی اشاره کرد و افزود: تمامی پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی با پیشرفت خوب و قابل قبولی در حال اجرا هستند.

حبیبی با بیان اینکه عملیات احداث پروژه اسنخر دانشگاه محقق اردبیلی نیز آغاز شده است، تصریح کرد: تا مهرماه سالجاری 13 هزار و 500 مترمربع فضای آموزشی و پژوهشی آماده افتتاح خواهیم داشت.

وی شتاب بخشی به اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی را امیدی برای دانشگاهیان دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ساخت پروژه های عمرانی امیدی میان دانشگاهیان به ویژه دانشجویان ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی استان اردبیل بیان کرد: امیدواریم در سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل نیز در خصوص اختصاص اعتبارات از محل اعتبارات توازن استانی توجه ویژه ای به دانشگاه محقق اردبیلی شود.