معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: متقعدیم که توسعه ورزش همگانی زمانیتحقق پیدا می کند که شهرداری ها در برنامه ریزی ، توسعه زیرساخت ها ،اقدامات و فعالیت ها مشارکت داشته باشند و خوشبختانه شهرداری اردبیل در این راستا پیشگام است..

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل ، ‌‌عبدالحمید احمدی امروز در بازدید از عمارت شهرداری اردبیل و پروژه مجموعه ورزشی شهرداری اردبیل اظهار کرد: اقدام شهرداری اردبیل در خصوص موزه شهرداری اردبیل کار ارزشمندی است ، چراکه این اقدام میتواند به تقویت هویت ملی و تاریخی ما کمک شایانی انجام دهد.

وی افزود: اینکه ما آثار ارزشمند اردبیل را در یک جا گرد آوری کنیم کار ارزشمندی است تا ظرفیت این شهر را به نسل های آینده به خوبی تحویل دهیم.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص احداث مجموعه ورزشی توسط شهرداری اردبیل تصریح کرد: اقدامات شهرداری اردبیل در توسعه فضاهای ورزشی با رویکرد همگان قابل تقدیر است.

وی بیان کرد: بر این اعتقاد هستیم که توسعه ورزش همگانی میسر نمیشود مگر اینکه شهرداری ها در برنامه ریزی ، توسعه زیرساخت ها ،اقدامات و فعالیت ها مشارکت داشته باشند و خوشبختانه شهرداری اردبیل در این راستا پیشگام است.

احمدی گفت: احداث مجموعه ورزشی توسط شهرداری اردبیل اقدام و الگوی خوبی است تا سایر شهرداران در سراسر کشور بتوانند چنین سازه هایی را دذ هم نقاط کشور استفاده کنیم.

 

در زیر گوشه‌هایی از تصاویر  بازدید معاون وزیر ورزش و جوانان از عمارت شهرداری اردبیل  را مشاهده می‌کنید:

photo_2019-05-02_02-08-28

عمارت شهرداری اردبیل

عمارت شهرداری اردبیل یک

عمارت شهرداری اردبیل دو