حذف رابط خبری ناشنوایان از خبر شبکه سبلان نگرانی ها وناامیدی های زیادی دربین ناشنوایان استان اردبیل به وجود آورده است که در این راستا پنج هزار ناشنوای اردبیلی خواستار حضور رابط خبری شبکه سبلان هستند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، مدتی است که خبر ۱۹:۱۵ صداوسیمای مرکز اردبیل رابط خبری ناشنوایان را در بخش خبری حذف کرده است واین موضوع نگرانی وناامیدی زیادی در بین ناشنوایان استان اردبیل به وجود آورده است.

در حالی که براساس گزارش های ارایه شده از بهزیستی استان بیش از ۵ هزار ناشنوا دراستان اردبیل وجود دارد و از ابزار مهم اطلاع از رویدادهای استان برای ناشنوایان حضور رابط خبری ناشنوایان است که صداوسیما مرکز اردبیل این امید را هم از ناشنوایان گرفته است.

سکوت مسوولان صداوسیمای مرکز اردبیل در قبال بی مهری به ناشنوایان 

 علیرغم پیگیری های مسئولان و ناشنوایان و رسانه ها همچنان مسئولان صداوسیمای مرکز اردبیل موضع سکوت در قبال بی مهری به ناشنوایان گرفتند و همچنان ناشنوایان چشم انتظار اقدام عملی ازسوی مسئولان صداوسیمای مرکز اردبیل هستند

حذف رابط خبری ناشنوایان در خبر صداوسیمای اردبیل در حالی رقم می خورد که سازمان صداوسیمای تولید و پخش برنامه های مختلف برای قشر معلولان به ویژه ناشنوایان را از یکی از رویکردهای خود در کشور می داند ولی صداسیمای مرکز اردبیل بدون توجه به این موضوع ناشنوایان رامورد بی مهری قرار داده و تنها امید ناشنوایان راهم حذف کرده است.

بازگشت دوباره رابط ناشنوایان به بخش خبری صداوسیمای مرکز اردبیل  فقط در بخش خبری روز جمعه

  با پیگیری های نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه اردبیل ومسئولان استان وناشنوایان هم اکنون حضور رابط خبری ناشنوایان فقط در بخش خبری ۱۹:۱۵ روز جمعه فراهم شده است که این مورد برای ناشنوایان استان قابل قبول نبوده و آنها خواستار آن هستند که همانند اقشار مختلف مردم از رویدادهای استان از طریق رابط خبری مطلع شوند و صداسیمای مرکز اردبیل تبعیض قائل نشود.

درحالی که مدتی  رابط خبری ناشنوایان در بخش خبری شبکه سبلان حذف شده بود دوباره شاهد بازگشت رابط خبری ناشنوایان در بخش خبری صداوسیمای مرکز اردبیل البته فقط در بخش خبری روز جمعه هستیم.

دلیل فنی و زیرساخت بهانه بود

 مسولان صداوسیمای مرکز اردبیل حذف رابط خبری ناشنوایان را به بهانه مشکلات زیرساخت و فنی اعلام می کردند ولی حضور رابط خبری ناشنوایان در بخش خبری روز جمعه باعث شد که همگان بدانند که این دلایل بهانه ای بیش نبوده است و با توجه به اینکه امکان حضور رابط خبری ناشنوایان در بخش خبری ۱۹و پانزده دقیقه روز جمعه وجود دارد پس امکان حضور رابط خبری ناشنوایان در تمام بخش های خبری روزانه صداوسیمای مرکز اردبیل امکان پذیراست.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، با پیگیری های مسئولان ارشد استان و قشر ناشنوایان حضور رابط خبری ناشنوایان در یک بخش خبری فراهم شده ولی انتظار می رود صداوسیمای مرکز اردبیل حذف رابط خبری تکرار نکند ودیگر همانند قبل رابط خبری ناشنوایان در تمام بخش های خبری ۱۹ و پانزده دقیقه صداوسیمای مرکز اردبیل وجود داشته باشد که این مطالبه جدی ناشنوایان استان است.

هرچند صداوسیمای مرکز اردبیل با اضافه کردن بخش خبری اخبار ناشنوایان در صدد رضایت ناشنوایان استان بود ولی این بخش خبری ساعت ۱۷ جمعه به دلیل تکراری بودن خبر و به روز نبودن نارضایتی ناشنوایان را به دنبال داشته واین قشر ضمن تشکر از پیگیری مسولان استان فقط خواستار بازگشت کامل رابط خبری ناشنوایان در تمام روزهای هفته هستند و امیدوارند با پیگیری های نماینده  ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل و نمایندگان استان و دستگاه های مربوطه رابط خبری ناشنوایان مثل قبل روزانه در بخش خبری ۱۹ و پانزده دقیقه شبکه سبلان باشد.

ناشنوایان 1

انتظار می رود صداوسیمای مرکز اردبیل هر چه زودتر نسبت به حضور رابط خبری ناشنوایان در تمام بخش خبری ۱۹ و پانزده دقیق شبکه سبلان اقدام کند چرا که ناشنوایان استان تنها امیدشان برای دریافت رویدادهای استان از طریق رابط خبری ناشنوایان صورت می گیرد و صداسیما نباید این امید را از این قشر بگیرد.

بازگشت رابط خبری ناشنوایان در تمام بخش خبری ۱۹ و ربع خواسته اساسی ناشنوایان استان است که انتظار می رود با پیگیری های امام جمعه اردبیل و مسئولان مربوطه و تدبیر مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل و معاونت خبر صداوسیما شاهد حضور رابط خبری در خبرهای روزانه ۱۹ و پانزده دقیقه صداوسیمای مرکز اردبیل باشیم.