دانلود زیرنویس فیلم The Professor and the Madman 2019: این فیلم در مورد یک استاد داشگاه آکسفورد است که برای اولین بار در تاریخ شروع به جمع آوری اولین دیکشنری می کند. او در این راستا در تکاپو است تا کلمات بیشتر ، بیشتر و بیشتری را پیدا و ثبت کند. در ادامه او از یک بیمار تیمارستانی بیش از 10,000 یافته و در دیکشنری خود ثبت می کند.

دانلود زیرنویس فارسی فیلم استاد و دیوانه The Professor and the Madman 2019 با کیفیت .1080p.720p (کلیک کنید)