دوبله فارسی انیمیشن smallfoot توسط استودیو سورن و نقش جهان منتشر شد.

دوبله فارسی انیمیشن smallfoot استودیو سورن (کلیک کنید)

دوبله فارسی انیمیشن smallfoot استودیو نقش جهان (کلیک کنید)