دانلود زیرنویس فیلمA Fistful of Dynamite 1971 که درخلاصه داستان آمده است: دهقان مکزیکی با پدر و شش فرزندش به راهزنی روی آوردند...

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Fistful of Dynamite 1971 باکیفیت1min(کلیک کنید)

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Fistful of Dynamite 1971 باکیفیت(کلیک کنید)

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Fistful of Dynamite 1971 باکیفیت1.25fps(کلیک کنید)