دانلود زیرنویس فیلم A.C.A.B All Cops Are Bastards 2012 که در خلاصه داستان آمده است: داستان این فیلم نگاهی به واحد بحث برانگیز پلیس ضد شورش از طریق داستانهایی که از زبان سه پلیس کهنه کار و یک پلیس تازه کار روایت می شود دارد ...

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A.C.A.B All Cops Are Bastards 2012باکیفیت(کلیک کنید)

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A.C.A.B All Cops Are Bastards 2012باکیفیت(کلیک کنید)