دانلود زیرنویس فیلم A Man Called Hero 1999 که در خلاصه داستان آمده است: فیلم از نیمه اول قرن بیستم داستان هیرو هائو را از ماه ژوئن تا هفده سال بعد به همراه یکی از اعضای ناراضی مدرسه هنرهای رزمی اش، یک ژاپنی مشهور به “شکست ناپذیر” دنبال می کند و …

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Man Called Hero 1999 باکیفیت (کلیک کنید)