دانلود زیرنویس فیلم A Gentle Woman که در خلاصه داستان آن آمده است: زنی جوان دست به خودکشی زده و هیچ توضیحی برای همسر داغدارش به جای نمی گذارد.فیلم از طریق فلش بک ها نشان می دهد آنها چگونه با یکدیگر آشنا شده،ازدواج کرده و در نهایت زن چگونه در القای شیوه زندگی خود به همسرش ناموفق می شود و...

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Gentle Woman 1969 باکیفیت(کلیک کنید)

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Gentle Woman 1969 باکیفیت(کلیک کنید)

دانلود زیرنویس فارسی فیلم A Gentle Woman 1969 باکیفیت(کلیک کنید)