مدیر عامل موسسه مرور وقایع جهان گفت: خوب است مسئولین کشور ما اعم از وزیر و وکیل و قاضی و امام جمعه عمق خاستگاه مسلمانان جهان و ایرانیان حاضر در این پیاده روی را درک کنند.

محمودرضا امینی در راهپیمایی اربعین که همراه با میلیون ها مسلمان در بی نظیرترین راهپیمایی جهان حضور دارد، گفت: مدیران، نخبگان، فرهیختگان و سیاستمداران انقلابی  همواره بی ادعا، درخدمت مردم، همراه مردم و برای مردم باید ازخود عبور کنند تا مردم راضی شوند و به آنها اعتماد کنند.

مدیر عامل موسسه مرور وقایع جهان افزود: خوب است مسئولین کشور ما اعم از وزیر و وکیل و قاضی و امام جمعه عمق خاستگاه مسلمانان جهان و ایرانیان حاضر در این پیاده روی را درک کنند. البته باید با مردم همراه باشند.

امینی بیان کرد: مردم برای مشکلات و سختی های خود با عشق ولو به اندک، راهی تدبیر کرده و حلال مشکل خواهند بود و ای کاش مدیران ارشد به همین اندازه در مشکلات اقتصادی تدبیر می کردند.