معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران از عدم پرداخت ارزش ریالی خودروهای وارداتی به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه در گذشته کسانی که می خواستند خودرو وارد کنند، ارزش ریالی آن را به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت پرداخت می کردند، افزود: این ستاد به صورت وام های اعتباری و روش های دیگر، این مبالغ را هزینه می کرد که سازمان محیط زیست به این نتیجه رسید این روش کارایی زیادی ندارد و در نهایت به این نتیجه رسیدند برای ورود خودروهای وارداتی مسئله ارزش ریالی باید کنار برود.

وی با اشاره به مصوبه نخست مجلس درباره خروج خودروهای فرسوده گفت: در این خصوص مجلس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ را مطرح کرد. بعد از آن ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور تشکیل شد.

رستگاری خاطرنشان کرد: تا ده سال پیش انواع و اقسام خودروهایی را در خیابان ها می دیدید که حتی مربوط به دهه ۴۰ بودند ولی الان چهره شهر کاملا متفاوت است و بر اساس قوانینی که تصویب شد، اتفاقات خوبی هم افتاده است.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران از مصوبه جدیدی یاد کرد و بیان داشت: در گذشته برگه کسانی که می خواستند خودرو وارد کنند، ارزش ریالی آن را به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت می دادند و این ستاد به صورت وام های اعتباری و روش های دیگر، هزینه می کرد. سازمان محیط زیست به این نتیجه رسید این روش کارآیی زیادی ندارد و در نهایت به این نتیجه رسیدند برای ورود این خودروها مسئله ارزش ریالی باید کنار برود.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ رکود از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشور شکسته شد یعنی در سطح کشور حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو از رده خارج شده است، ولی هنوز خودروهای فرسوده زیادی را در کشور داریم که باید برای آنها برنامه ریزی کنیم.

رستگاری درباره اینکه خودروها بعد از چند سال از رده خارج می شوند، اظهار داشت: بسته به نوع و کارکرد خودرو این مسئله متفاوت است؛ برای خودروهای سواری ۲۰ سال و برای تاکسی، ده سال است.

در ادامه سعادت با بیان اینکه تعداد خودروهایی که به سن فرسودگی می رسند، زیاد نیستند، در عین حال خاطرنشان کرد: با انباشتی که از گذشته مواجه هستیم باعثشده کار با مشکل مواجه شود.

وی افزود: میزان اسقاطی که انجام می دهیم با میزان خودروهایی که به فرسودگی می رسند، برابر نیستند و خودروهایی که اسقاط می شوند بیشتر است که تناسب خوبی است.

عضو ستاد سوخت و حمل و نقل با اشاره به اینکه در سالی که کار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را آغاز کردیم، با انباشت نزدیک به دو میلیون خودروی فرسوده روبرو بودیم، اظهار داشت: این مشکل همچنان وجود داشته است و به همین جهت همچنان با میزان قابل توجهی از خودروهای فرسوده روبرو هستیم.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: در سال های اخیر با توجه به سیاست هایی که اجرا شده است و الزام بر اسقاط خودروها هست، عملاً کار اسقاط توسط بخش خصوصی به صورت عمده انجام می شود مگر در موارد خاص.