عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه در حادثه آتش سوزی کابل مترو وردآورد هیچی خسارت مالی و جانی نداشته ایم، گفت: هنوز علت اصلی این حادثه مشخص نشده است.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی موج در مورد حادثه آتش سوزی کابل در خط وردآورد اظهار داشت: در ساعت ٢٠روز گذشته کابل ایستگاه وردآورد دچار جرقه شده و دود جرقه وارد واگن ها می‌شود  که در بین ایستگاه مردم ترمز دستی مترو را می‌کشند و از مترو پیاده می‌شوند. وی ادامه داد: هنوز علت اصلی این حادثه مشخص نشده و خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشته است. به گفته درویشی مدیر عامل مترو، در حال حاضر خط ورآورد فعال است و مردم در حال تردد در این ایستگاه هستند.