ساعت کاری همه اداره ها و دستگاه های دولتی و بانک ها به علت پیش بینی افزایش دما در همه شهرهای استان خوزستان امروز تا ساعت ۱۳ خواهد بود.

  به گزارش خبرگزاریموج، هاشم بالدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این تصمیم در پی مصوبه اخیر ستاد مدیریت بحران استانداری مبنی بر کاهش ساعات اداری و با هدف کاهش مصرف انرژی اتخاذ شده است. وی افزود: بر اساس پیش بینی های هواشناسی خوزستان، امروز در تعدادی از شهرستان های استان دمای هوا به بیش از ۴۹ درجه می رسد اما برای مدیریت مصرف انرژی مقرر شد ساعت کاری در همه شهرهای استان تا ساعت ۱۳ کاهش یابد. این برای نخستین بار است که ساعت کاری اداری در خوزستان به علت گرمای هوا کاهش می یابد. طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی، دمای هوا در ۱۱ شهرستان امروز بین ۴۹ تا ۵۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.