قانبیلی گفت: کارگر ایرانی از حقوق و مزایایی که قانون برای آن تعریف کرده بی نصیب مانده است، کارگران ایرانی به حق و حقوق واقعی خود نرسیده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد قانبیلی نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها، در مورد اشتغال و کسب و کار گفت: حوزه اشتغال در کنار سایر بخش ها در بحثسیاست گذاری و عمل به آن از سوی مسوولان در حاشیه قرار گرفته است.

عضو شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه سند اشتغال کشور در اولویت برنامه ها و سیاست ها باید قرار بگیرد، تصریح کرد: متاسفانه بیکاری در کشور به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

قانبیلی بیکاری را منبع خلق بسیاری از آسیب های اجتماعی دانست.

عضو شورای عالی استان ها با بیان این نکته که بیکاری باید ریشه کن شود، حمایت از صنعت و تولید ملی را جریان تخریب کننده پایه های معضل بیکاری در کشور برشمرد و ابراز داشت: متاسفانه صنعت زیر چتر حمایت های جدی قرار ندارد.

قانبیلی با تاکید بر این که کارگر ایرانی از حقوق و مزایایی که قانون برای آن تعریف کرده است بی نصیب مانده است، تصریح کرد: کارگران ایرانی به حق و حقوق واقعی خود نرسیده اند.

عضو شورای عالی استان ها با اشاره به این نکته که قراردادهای سفید امضا ویران کننده حصار امنیت شغلی کارگران است، اضافه کرد: دستمزد یک کارگر ایرانی بسیار ناچیز است و کفاف یک زندگی ساده را هم نمی دهد.

قانبیلی با بیان این نکته که کارگران مشکل کهنه بیمه را هنوز دارند، ابراز داشت: کارگر ایرانی ترس از اخراج دارد زیرا کارخانجات در شرایط فعلی دوام و ادامه حیات خود را در تعدیل نیرو می بینند و آن را با چک های سفید امضایی که در دست دارند به راحتی انجام داده و حق و حقوق کارگر ایرانی را زیر پا می گذارند.

عضو شورای عالی استانها با تاکید براینکه مجلس دهم باید قوانین محکم تری در راستای حمایت از کارگر ایرانی مصوب و به دولت برای اقدام به عملیاتی کردن آن ارائه کند، تصریح کرد: زیرا دولت مجری تحقق اقتصاد مقاومتی است و عمل به این مهم از وظایف اصلی دولت به شمار می رود.

قانبیلی در خاتمه اظهار داشت: وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی باید غبار نبود امنیت کاری را از فضای جامعه کارگری با حمایت از کارگر ایرانی پاک کند.