با حکم تعزیرات حکومتی استان یزد قاچاقچی پوشاک در این استان به پرداخت ۳ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید غریب بیژن نیا مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد، این پرونده را شامل۱۴۰۰ کیلوگرم پوشاک خارجی عنوان کرد و گفت: پس از رسیدگی به این پرونده و انجام مراحل دادرسی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزرات حکومتی استان، تخلف محرز شد. وی افزود: بر همین اساس عامل قاچاق برابر قانون علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.