ننه طاهره مادرشهیدی ۸۵ ساله است که این روزهای در حاشیه تهران در فقر و نبود امکانات زندگی می کند.

خبرگزاری موج؛ گروه جامعه: گزارش تصویری و تشریحی این گفتگو را در اینلینکمشاهده کنید [video width="640" height="360" mp4="http://mojnews.net/sourcefile/uploads/2016/07/ننه-طاهره.mp4"][/video]