وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی کشور پیگیری تسهیل استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از اجرا نشدن قانون استخدام معلولان در برخی دستگاه‌ها گفت: سازمان بهزیستی کشور پیگیری تسهیل استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه شاهد عدم اقبال برخی از سازمان‌ها برای استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی هستیم که قرار شد سازمان بهزیستی در سطح کشور این موارد را رصد کند.

شریعتمداری تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور در حال پیگیری این موضوع است تا با اجرای آزمون در سازمان‌هایی که وابسته به دولت هستند  شرایط را برای ورود معلولانی که توانایی انجام کار دارند تسهیل کند.

وی در پایان گفت: در حال پیگیری هستیم تا سازمان‌هایی که از اجرای این قانون اجتناب کردند، موظف به اجرا شوند.