رییس دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در یزد گفت: توسعه دانش بومی در حوزه‌های اموزشی، علمی و فرهنگی را از جمله وظایف دفتر نمایندگی یونسکو در استان یزد است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، جعفر امین مقدم رییس دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در استان یزد در نشست شورای راهبردی دفتر کمیسیون ملی یونسکو گفت: بحث و تبادل نظر در خصوص مجموعه فعالیت‌های دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو در یزد و برنامه ریزی برای عملیاتی شدن اهداف تاسیس این دفتر  انجام شد.

امین مقدم افزود:  پیگیری در خصوص نشان یزد، برگزاری کنفرانس بین المللی اخلاق آب در استان یزد و جمع بندی دستگاه‌ها از فعالیت‌هایی که در زمینه ثبت جهانی یزد می‌تواند صورت گیرد، از مصوبات این نشست بود.

وی ایجاد هم افزایی و همگرایی در سازمان‌ها و نهاد‌های استانی به منظور پیشبرد اهداف و توسعه فعالتی‌های مرتبط با حوزه کاری کمسیون ملی پایش و نظارت بر فعالت‌های دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی  و توسعه دانش بومی در حوزه‌های اموزشی، علمی و فرهنگی را از جمله وظایف دفتر نمایندگی یونسکو در استان یزد برشمرد.