شبنم نعمت زاده 25 شهریور در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری موج، شبنم نعمت زاده از متهمان پرونده شرکت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده (25 شهریور) در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌شود.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه رسیدگی خواهد شد.