رئیس کلانتری 205 صحن مطهر گفت: یک سارق زورگیر صحن مطهر با گشت زنی های هدفمند دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سرگرد سعید امیری، رئیس کلانتری 205 صحن مطهر اظهار کرد: فردی به کلانتری مراجعه و اظهار داشت که در محدوده صحن مطهر در حال تردد بوده که مرد جوانی به وی نزدیک و با زور، گوشی همراهش را سرقت کرده و سپس از محل متواری شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: تحقیقات پلیسی آغاز ولی در هنگام تحقیقات پلیسی فرد دیگری نیز به کلانتری مراجعه و اظهارات مشابهی مانند شاکی اولی داشت.

وی با اشاره به اینکه شاکی ها توانسته بودند مشخصات ظاهری متهم را به خاطر بسپارند، بیان داشت: با توجه به حساسیت موضوع تعداد گشت زنی های هدفمند افزایش تا اینکه ماموران موفق شدند متهم را در روز گذشته در حالی که مشغول به پرسه زنی در محدوده صحن مطهر بود، مشاهده و شناسایی کنند.

سرگرد امیری افزود: ماموران کلانتری 205 صحن مطهر موفق شدند متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بررسی بیشتر تعداد یک قبضه سلاح سرد از وی کشف کنند.

کلانتر صحن مطهر گفت: متهم که در کلانتری منکر هر گونه جرم ارتکابی بود به ناچار در مواجهه حضوری با شاکی ها، لب به اعتراف گشود و جرم های ارتکابی اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیسی در خصوص سایر جرایم مشابه ادامه دارد، عنوان کرد: متهم برای گرفتن دستور قضائی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.