وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرارداد‌های سفید امضا با الکترونیکی کردن اسناد و مدارک مرتبط با حوزه اشتغال و همکاری بین تشکل‌های کارفرما و کارگران، به حداقل و صفر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نمایشگاه محصولات روستاییان و عشایر در رابطه با قرارداد‌های سفید امضا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای حل این مشکل آیین نامه اجرایی در اختیار دولت قرار گرفته است، اظهار کرد: قرارداد‌های سفید امضا با الکترونیکی کردن اسناد و مدارک مرتبط با حوزه اشتغال و همکاری بین تشکل‌های کارفرما و کارگران، به حداقل و صفر خواهد رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر تنها راه کنترلی بازرسان کار، حضور آن‌ها در کارگاه‌ها است.

شریعتمداری با بیان اینکه هیئت‌های بدوی کارگری و کارفرمایی شکایت‌هایی را اعلام می‌کنند و با راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، میزان قرارداد‌های سفید امضا کاهش پیدا خواهد کرد و با تصویب آیین نامه اجرایی که در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است و مراحل آخر آن را طی می‌کند، بعد از تصویب در هیئت دولت شرایط کارگران بهتر خواهد شد.