مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشور با حکم شریعمتداری، مشاور علمی و فناوری وزیر کار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید میعاد صالحی مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشور با حکم محمد شریعمتداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور علمی و فناوری وزیر رفاه منصوب شد.

در حکم شریعمتداری آمده است: با توجه به جایگاه خطیر وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور ضرورت شناخت عمیق تر بنیاد فناوری و اتخاد سیاستهای هماهنگی جهت پیشبرد ماموریتها و برنامه های محوله به ویژه بهره گیری از ظرفیتهای این مهم در نهادینه سازی راهبرد شفافیت در ارکان مختلف وزارتخانه بیش از پیش مطمح نظر است.