کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد: برابر ضوابط قانونی، ٧٠ درصد سهمیه پذیرش عادی به تعداد ١٠٥٠ نفر و ٣٠ درصد پذیرش ایثارگران ٤٥٠ نفر از جمع کل١٥٠٠ نفر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ٩٨ مشخص شد.

کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره اعلام کرد:

به موجب مصوبه جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦ و پس از بحث و بررسی تعداد پذیرش کارآموز در حوزه کانون وکلای دادگستری مرکز شامل استان‌های تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان، جمعا ١٥٠٠ نفر مورد تصویب قرار گرفت.

برابر ضوابط قانونی، ٧٠  درصد سهمیه پذیرش عادی به تعداد ١٠٥٠ نفر  و ٣٠ درصد پذیرش ایثارگران ٤٥٠ نفر از جمع کل١٥٠٠ نفر خواهد بود.