معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: طرح ساماندهی دستفروشان در مناطق 6،11،13،1 با همکاری و همراهی شهروندان، اصناف و نیروی انتظامی اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجتبی یزدانی ، معاون خدمات شهری شهرداری تهران درخصوص ساماندهی دستفروشان تهران اظهار کرد: طبق سیاست های دولت، شورای شهر تهران و شهردار تهران مبنی بر ساماندهی دستفروشان در سطح شهر تهران، طرح ساماندهی دستفروشان در مناطق 6،11،13،1 با همکاری و همراهی شهروندان، اصناف و نیروی انتظامی اجرایی شد.

وی ادامه داد: بدنبال اجرای طرح های موفق ساماندهی دستفروشان چهارراه ولیعصر(عج) تا چهارراه امیراکرم و ساماندهی دستفروشان در محدوده تئاتر شهر و پارک دانشجو در  مناطق 11 و6 ، اجرای این طرح در خیابان احسانی واقع در محله عبدل آباد در منطقه 19 نیز در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت اجرایی گردید.

یزدانی خاطرنشان کرد: جلسات مستمری برای ساماندهی دستفروشان و اجرای طرح انضباط شهری در بازار بزرگ احسانی برگزار شد که نتیجه این جلسات مستمر و پیگیری های بسیار شهرداری منطقه 19 و حوزه معاونت خدمات شهری و سایر دست اندرکاران این امر؛ منتج به ساماندهی این نقطه گردید و رضایتمندی حداکثری شهروندان را در پی داشت.

وی گفت: تمهیدات اجرای این طرح از چندین ماه قبل آغاز شده بود که طی آن ضمن اطلاع رسانی به کسبه و توجیه و پیگیری مراجع قانونی، نشست های متعددی با حضور مسئولین منطقه 19، شرکت شهربان و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، نیروهای قضایی،انتظامی، نمایندگان صنوف و... تشکیل و در خصوص رفع سد معبر خیابان احسانی تصمیم گیری شد.

یزدانی تصریح کرد: این معضل شهری در این محدوده یکی از مطالبات جدی مردم، معتمدین و کسبه بازار بود که پس از 12 سال  به دنبال درخواست های مکرر آنها اجرایی شد.

وی گفت: به همین منظور مکان ویژه ای در محدوده نزدیک به این بازار در قالب غرفه های مسقف برای ادامه فعالیت بساط گستران در نظر گرفته شده است.