با حکم آیت الله رئیسی، سید حجت الله علم الهدی رئیس مرکز پژوهش های قوه قضائیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید حجت الله علم الهدی با حکم آیت الله رئیسی ، رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز پژوهش های قوه قضائیه منصوب می شود.

بر اساس این گزارش، وی که دکتری حقوق عمومی دارد پیشتر قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان بوده است.

علم الهدی از حقوقدانان جوانی است که در دوره جدید قوه قضائیه مسئولیت به عهده خواهند گرفت.