دادستان عمومی و انقلاب ارومیه گفت: اجرای حکم قصاص ۲ زن در ارومیه به اتهام قتل عمد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی حبیبی، ‌دادستان عمومی و انقلاب ارومیه درباره جزئیات این خبر گفت: بامداد روز سەشنبە (یک مرداد)  حکم قصاص دو زن در زندان مرکزی ارومیە اجرا شد.

حبیبی در ادامه افزود: علیرغم پیگیری و تلاش فراوان مردمی و شوراهای حل اختلاف و ستاد دیه، خانواده مقتول اصرار بر اجرای حکم قصاص را داشتند، که بامداد امروز این حکم اجرا شد.

وی اظهار کرد: " آ. ر" و "ن. و " بە اتهام قتل عمد در یک پروندە مشترک بازداشت و هر دو بە قصاص محکوم شدە بودند.

بر اساس این گزارش، "آ. ر" بە اتهام قتل همسرش و "ن. و" بە اتهام مشارکت در قتل از ١٥ سال پیش در زندان محبوس بودند.