سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با استقبال مسئولین محلی وارد فیروزکوه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر بهداشت جهت افتتاح و بهره برداری برخی از پروژه‌های بهداشتی و درمانی به فیروزکوه وارد شد. گفتنی است که بخش‌های ویژه (سی. سی. یو و آی. سی. یو)، دیالیز، کلینیک ویژه تخصصی، بهره برداری از دستگاه رادیولوژی دیجیتال بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه، خانه بهداشت روستاهای هرانده ، شهرآباد و کتالان از جمله این پروژه‌ها خواهند بود که با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به افتتاح و بهره برداری می‌رسد.