عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز با شهر فروشی در حال اداره شهر تهران هستیم در حالی که شهرداری تهران چیز دیگری بنا داشتند.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران درخصوص عملکرد سه ماهه شهرداری  که توسط خزانه‌دار شورای شهر تهران ارائه شد ، اظهار کرد: پرسش اول من درخصوص کمیته تخصیص که در قانون آمده است و تا اینجای سال دو بار تشکیل جلسه داده آیا از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی در جلسات کمیته تخصیص دعوت شده است.

وی افزود: در جلسات کمیته تخصیص منویات شورای شهر تهران مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و این همخوانی با اراده شورای شهر ندارد.

نظری گفت: نکته دیگر این است که در خصوص عوارض حذف پارکینگ رقمی اعلام شد که اخذ شده اما گفته نشده است چه میزان پارکینگ با این پول ایجاد شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض پروانه‌های ساختمانی هم گفت: به نظر می‌رسد با آن گزارشی که شما خواندید بیش از ۲۵ درصد محقق شده است.

نظری گفت: این به آن معناست که هنوز با شهر فروشی در حال اداره شهر تهران هستیم در حالی که شهرداری تهران چیز دیگری بنا داشتند.