آخرین قطعه پل گیشا سرانجام امروز با حضور پیروز حناچی برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جمع آوری پل گیشا که از 25 روز پیش آغاز شده بود، سرانجام امروز (22 تیر) و لحظاتی قبل آخرین قطعه شاه‌تیر پل برداشته شد.

پل گیشا در سال 1352 در شهر تهران و به مناسبت برگزاری بازی‌های آسیایی ساخته شده بود اما به لحاظ عدم ایمنی لازم تصمیم بر آ‌ن شد تا برداشته شده و در مسیر آن یک زیرگذر افتتاح شود. 

تمبر یادبود پل گیشا

ظهر امروز پیروز حناچی شهردار تهران در محل این پل حاضر و آخرین تیر این پل با دستور وی برداشته شد؛‌ همچنین تمبر یادبودی از سوی شهردار تهران با موضوعیت پل گیشا امضا شد.