ماه گرفتگی در تهران در روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۲۳:۱۳ آغاز و در روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۲ بامداد به اوج خود می‌رسد و در ساعت ۴:۴۷ بامداد پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، روز  ۲ ژوئیه (۱۱ تیر) مردم آرژانتین و شیلی شاهد وقوع یک خورشید گرفتگی بودند که این پدیده در ایران قابل مشاهده نبود اما  ماه گرفتگی که در روزهای آینده قرار است رخ دهد، تنها در ایران و تهران به طور کامل قابل مشاهده است.

براساس گزارش تایم، آخرین ماه گرفتگی سال ۲۰۱۹ در ۱۶ و ۱۷ ژوئیه به وقوع می پیوندد و در مناطقی از آسیا، اروپا، استرالیا، آمریکای جنوبی و آفریقا قابل رویت است.

 گفته شده بهترین مکان برای تماشای این ماه گرفتگی، تهران است.

ماه گرفتگی در تهران در روز سه شنبه ۲۵ تیرماه (۱۶ ژوئیه) ساعت ۲۳:۱۳ آغاز و در روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه (۱۷ژوئیه) ساعت ۲ بامداد به اوج خود می‌رسد و در ساعت ۴:۴۷ بامداد پایان می یابد.

همچنین طبق گزارشات اعلام شده در طول این ماه گرفتگی جزئی تنها بخشی از سایه زمین بر روی ماه می افتد که در تهران قابل مشاهده است.

گفتنی است، ماه گرفتگی زمانی رخ می دهد که زمین میان ماه و خورشید قرار گیرد.