دبیر ستاد اطلاع رسانی شورایاری ها گفت: هیات وزیران با همکاری دولت و وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری ها موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین محمدی، دبیر ستاد اطلاع رسانی شورایاری ها اظهار کرد: در صورت جلسه روز 18 تیرماه، هیات وزیران با همکاری دولت و وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری ها موافقت کرده است.

در این صورت جلسه آمده است: وزارت کشور مجاز است در اجرای اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهرها و محلات با شورای شهر و شهرداری در امور اجرایی و نظارت بر انتخابات شورایاری ها همکاری کند.

پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها چهارم مرداد برگزار می شود .