موج

عضو شورای شهر تهران در تذکری گفت: در برخی از پارک‌ها و بوستان‌ها در ساعات پایانی روز شهروندان را به بیرون هدایت می‌کنند و امکان استفاده از خدماتی همچون امکانات عمومی و بهداشتی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهربانو امانی ، عضو شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز (16 تیر) در تذکری گفت: یک سال است که شورای پنجم با موضوع زیست شبانه به دنبال مشارکت عمومی و افزایش زیست‌پذیری در تهران است و در حالی این موضوع از ایده به اجرا نزدیک می‌شود که در مدیریت شهری فضاهایی در تهران، در بوستان‌ها و در پارک‌ها در ساعات پایانی روز به مردم خدمت ارائه نمی‌کنند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در برخی از پارک‌ها و بوستان‌ها در ساعات پایانی روز شهروندان را به بیرون هدایت می‌کنند و امکان استفاده از خدماتی همچون امکانات عمومی و بهداشتی وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در تابستان به دلیل گرمای هوا امکان استفاده از پارک‌ها و بوستان‌ها زیاد نیست و به مدیران خدمات شهری و فرهنگی، اجتماعی به دلیل نارضایتی ایجادشده در شهروندان تذکر می‌دهم.

امانی گفت:‌ دستورالعمل شهرداری در این زمینه غیرقانونی بوده و دسترسی برای فضای عمومی باید مطابقت با اصول زیست شهری داشته باشد و همه به سمت شعار تهران شهری برای همه پیش رویم و من مراتب تذکر خودم را به شهردار در این زمینه اعلام می‌کنم.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها