معاون کل وزارت بهداشت در گفت و گو با معاون وزیر بهداشت لبنان گفت: قبل از انقلاب، ۹۰ درصد داروی مصرفی وارداتی بود و از کشورهای غربی وارد می‌شد، اما امروزه ۹۷ درصد میزان مصرف عددی دارو و ۷۰ درصد میزان ریالی دارو را خودمان تولید می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در نشست با ریاض فضل الله، معاون وزیر بهداشت لبنان و هیات بلند پایه با اعلام خیر مقدم و تبریک برای انتخاب جبق به عنوان وزیر بهداشت لبنان، با تاکید بر وابستگی قلبی ایران نسبت به کشور لبنان، گفت: کشور ایران در ۴۰ سال اخیر دستاوردها و پیشرفت‌های بسیاری را در حوزه‌های بهداشتی درمانی داشته بطوری‌که قبل از انقلاب، ۹۰ درصد داروی مصرفی وارداتی بود و از کشورهای غربی وارد می‌شد، اما اکنون ۹۷ درصد میزان مصرف عددی دارو و ۷۰ درصد میزان ریالی دارو را خودمان تولید می‌کنیم.

حریرچی با اشاره به اینکه ۸.۱۴ درصد تولید ناخالص ملی ما صرف بهداشت و درمان و ۱.۲ تولید ناخالص ملی کشورمان صرف دارو می‌شود، گفت: در حال حاضر با اتکاء به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت میزان تولید دارو در کشورمان بیش از نیاز مصرف داخلی کشور است.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: هر دو کشور می توانند با سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی از ظرفیت‌های متقابل یکدیگر بهره ببریم.