استاندار تهران در خصوص مترو غرب استان تهران گفت: مطالعات این پروژه به اتمام رسیده است و هفته آینده جلسه ای در استانداری پیش بینی شده که به جزییات و اجرایی شدن این پروژه پرداخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، انوشیروان محسنی بندپی ،  استاندار تهران در جمع خبرنگاران درباره توزیع سرانه ی آموزشی و فرهنگی از محل ارزش افزوده گفت: ارزش افزوده همانطور که قانون پیش بینی کرده و مصوبه مجلس نیز است برای کارهای توسعه ای زیرساختی و زیربنایی به کار و هزینه گرفته می شود.

وی افزود: در ۳ سال اخیر تدابیری اتخاذ شده که این ارزش افزوده ها برای کارهایی که می تواند اهمیت و اولویت بیشتری داشته باشند مثل احداث مدارسی که که در شهرستان های استان تهران دارد هزینه شوند.

محسنی بندپی در ادامه با بیان اینکه سرانه فضاهای آموزشی در شهرستان های استان تهران به شدت پایین است گفت: ارزش افزوده به این سرانه های اختصاص پیدا کرده و یکی از کارهایی که در شهریار به کمک مسئولین شهرستانی و استانی انجام شده این است که به احداث و تکمیل این مدرسه پرداخته اند.

وی با اشاره به اینکه مدرسه احداث شده در شهریار از محل ارزش افزوده از فضاهای بسیار استاندارد و خوبی تشکیل شده است و دارای نور و فضای مناسب است بیان داشت: در این مدرسه ۸۰۰ نفر از دانش آموزان می توانند از این فضا بهره مند شوند و این مورد باید به همه مناطق و شهرستان های تعمیم پیدا کند.

استاندار تهران عنوان داشت: همه مناطقی که در شهرستان های استان تهران دارای کمبود سرانه های آموزشی هستند برای ما از اولویت و اهمیت ویژه ای برخوردارند و دارای ضرورت هستند که به آن اهتمام ویژه ای خواهد شد تا به فضای استاندارد کشوری برسند.

استاندار تهران در ادامه در خصوص مترو غرب استان تهران نیز اظهار داشت: مطالعات این پروژه به اتمام رسیده است و هفته آینده جلسه ای در استانداری پیش بینی شده که به جزییات و اجرایی شدن این پروژه پرداخته خواهد شد.