جانشین رئیس کنترل ترافیک پلیس راهور تهران گفت: در محور جنوب به شمال چمران از تونل توحید تا گیشا، بزرگراه زین الدین در محور شرق به غرب از خروجی امام علی (ع)، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیروی زمینی با حجم بار ترافیکی صبحگاهی مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ رازقی جانشین رئیس کنترل ترافیک پلیس راهور تهران درباره وضعیت ترافیکی بزرگراه های شهر تهران در صبح روز شنبه 15 تیر‌ماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، در محور غرب به شرق آزادی از پل غربی و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.

وی افزود: محور جنوب به شمال چمران از تونل توحید تا گیشا، بزرگراه زین الدین در محور شرق به غرب از خروجی امام علی (ع)، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیروی زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از سبلان، در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از خروجی کاوه، مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره) از سازمان آب تا مقطع دادمان و در مسیر غرب به شرق آزادراه از پل شرقی با حجم بار ترافیکی صبحگاهی مواجه هستیم.