فرزند امام جمعه کازرون در جلسه محاکمه متهم به قتل حجت الاسلام خرسند به عنوان (یکی از) اولیای دم از دادگاه تقاضای قصاص کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از قوه قضائیه، جلسه محاکمه متهم به قتل حجت الاسلام خرسند ، امام جمعه کازرون در شعبه اول دادگاه کیفری یک شیراز برگزار شد.

این دادگاه، پس از حضور متهم و وکیل مدافع وی و همچنین اولیای دم، با حضور رئیس و مستشاران شعبه اول آغاز و با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان وارد رسیدگی شد.

در متن کیفرخواست، نماینده دادستان با اشاره به اقرار صریح متهم و اظهارات شهود تقاضای مجازات متهم را از دادگاه مطرح کرد.

در ادامه فرزند حجت الاسلام و المسلمین شهید خرسند به عنوان (یکی از) اولیای دم از دادگاه تقاضای قصاص کرد.