مدیرکل زندان‌های استان تهران، پس از بررسی کمیته حقیقت‌یاب از سوی رئیس قوه‌قضاییه در زمینه قتل یک زندانی در زندان تهران بزرگ تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی محبی مدیرکل زندانهای استان تهران تغییر کرد.

پس از تعیین کمیته ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به منظور بررسی علت قتل یک زندانی به نام شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ، نتیجه تحقیقات روشن و به رئیس قوه‌قضاییه اعلام شده است.

بر اساس شنیده ها، برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران، نتیجه بررسی‌های این کمیته بوده است.

همچنین شنیده می‌شود رئیس زندان تهران بزرگ و اندرزگاه محل نگهداری شیرمحمدعلی نیز از مسئولیت خود برکنار شدند.