معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: شرط برچیدن پل گیشا از سوی پلیس راهور بازگشایی معبر کندروی نواب اعلام شده بود که ما یک روز قبل از آغاز کار برچیدن پل گیشا این محور را به پلیس تحویل دادیم.

به گزارش خبرگزاری موج، صفا صبوری دیلمی ، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران پیش از ظهر امروز (10 تیر) در مراسم افتتاح کندرو نواب اظهار کرد: در این پروژه از آسفالت تولید شده در شرکتهای وابسته به شهرداری تهران استفاده کردیم.

صبوری گفت: در این محل با توجه به عبور اتوبوس های بی آر تی تلاش شد از بتن مسلح شده استفاده کردیم تا بعد از مدتی نشست نداشته باشد.

وی افزود: شرط برچیدن پل گیشا از سوی پلیس راهور بازگشایی این محور اعلام شده بود که ما یک روز قبل از آغاز کار برچیدن پل گیشا این محور را به پلیس تحویل دادیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران تصریح کرد: خوشحالیم که بگوییم در این معبر که ۴ میلیارد تومان برای ساختش هزینه شده همه اقدامات دسترنج بچه های شهرداری تهران بوده است.