موج

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی صبح امروز (۹ تیر) در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در این دادگاه به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاکی رسیدگی خواهد شد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال گران نظام اقتصادی گفت: در این پرونده که ۶۲ جلد دارد، ۱۰ نفر متهم هستند.

وی افزود: مبلغ مطرح شده در این پرونده ۶۹ میلیارد تومان اعلام شده است.

وی از نماینده دادستان تهران خواست تا با حضور در دادگاه کیفرخواست صادره را قرائت کند.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه به اتهامات متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: مریم هاشمی بازداشت متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه و با وصف سردستگی و تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون ریال است.

وی افزود: متهم دیگر این پرونده محمد هاشمی بازداشت به دلیل عجز تامین وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه که منتهی به حیف و میل اموال سپرده گذاران به میزان ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون ریال شده است. علی هاشمی متهم دیگر این پرونده هم بازداشت به دلیل عجز در تامین وثیقه متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو عمده از طیق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه که منتهی به حیف و میل اموال سپرده گذاران شده است. وی همچنین جعل یک فقره ضمانتنامه و پولشویی به میزان ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار را در کیفرخواست خود دارد.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متهم دیگر این پرونده مصطفی هاشمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه که منتهی به حیف و میل اموال مردم به میزان ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

وی افزود: محمدرضا هاشمی متهم دیگر این پرونده نیز به همین اتهام متهم است. حسن هاشمی متهم دیگر این پرونده که با تامین وثیقه آزاد است نیز به همین عنوان اتهامی متهم است.

وی گفت: ابوالفضل هاشمی که در بازداشت به سر می برد متهم دیگر این پرونده است که به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو عمده از طریق جذب سرمایه در قالب عقد مضاربه که منتهی به حیف و میل اموال مردم به میزان ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون ریال شده است، متهم است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: محسن ثابت قدم راسخ متهم دیگر این پرونده که ابتدا بازداشت بود اما آزاد شده است متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو جزئی به میزان ۹۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال است.

نماینده دادستان تهران در ارائه کیفرخواست صادره گفت: ابراهیم مختاری متهم دیگر پرونده، آزاد است. اتهام وی مباشرت در اخلال نظام اقتصادی به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه که منتهی به حیف و میل اموال سپرده‌گذاران به میزان ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال شده، گزارش شده است.

وی افزود: بهرام شازده احمدی متهم دیگر این پرونده، متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو جزئی از طریق جذب سپرده از مردم و حیف و میل آن به میزان ۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال است.

نماینده دادستان تهران با اشاره به نحوه چگونگی اقدامات متهمان گفت: حسب گزارش اداره اطلاعات خراسان جنوبی، متهمه مریم هاشمی مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان، اقدام به جذب سرمایه از مردم به ویژه روستاییان می‌کرده است. از آنجایی که اقدامات وی خارج از عملیات بانکی بوده، وی در ابتدا ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود پرداخت می‌کرده است اما پس از مدتی، از پرداخت اصل سرمایه مردم هم عاجز می‌شود.

وی تصریح کرد: مریم هاشمی شرکت‌هایی داشته است که دفاتر غیررسمی آن در تهران و مشهد فعال بوده است. منسوبان وی اقدام به جذب سرمایه از مردم می‌کردند به طوری که در این پرونده از ۸۰۰۰ نفر سرمایه جذب شده است. حسب ادعای متهمه، وی با ۳۸ شرکت همکاری داشته است و حتی با فردی که در قزاقستان بوده و با یک واسطه، با معاون وزیر جهاد کشاورزی آشنا بوده، همکاری داشته است. وی در قالب همکاری با این شرکت‌ها، ادعای واردات و صادرات برخی اقلام را داشت.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: وی حتی در کربلا و در قالب یک هتل سرمایه‌گذاری کرده است و طبق گفته خود، میزان آورده این پروژه برای وی ۷ میلیارد برآورد شده است.

وی در رابطه با حیطه فعالیت مورد ادعای متهم ردیف اول پرونده گفت: این فرد در قالب شرکت‌های مختلف، ادعای واردات و صادرات خاویار، پتروشیمی، محصولات نفتی، پوست، شیرینی‌جات و کشت و صنعت قزاقستان داشته و از این طریق، اقدام به جذب سپرده از مردم می‌کرده است.

نماینده دادستان تهران در رابطه با تبلیغات باند متهمان خاطرنشان کرد: اغلب تبلیغات این افراد، پیامکی و زبانی بوده است حتی به شکات اعلام شده بود که اصل سرمایه و سود آن، بیمه بوده است و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. آنها همچنین ادعا داشتند که وی با نهادهای امنیتی و انتظامی در پروژه‌های اقتصادی مشارکت دارد.

نماینده دادستان در بیان ادله انتسابی به مریم هاشمی با اشاره به اینکه متهمه اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه‌گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می‌کرده است، گفت: همچنین وی بع سرمایه‌گذاری در شرکت نیلگون افق، مشارکت در ساخت هتل در کربلا اشاره کرده است. در خصوص آقای محمودی (متهمه مدعی است این فرد متصل به یک نهاد خاص بوده است) که متهم به همکاری با او اشاره کرده است اطلاعاتی به دست نیامد و طبق تحقیقات سپرده‌گذاری در شرکت نیلگون افق صحت ندارد.

نماینده دادستان با اشاره به دیگر متهمان گفت: متهمه مریم هاشمی به واسطه نزدیکان و خویشاوندان مبادرت به جذب سرمایه کرده است او در این باره گفته وجوه را در شرکت داخل و خارج سرمایه گذاری کرده است، اما درباره اینکه در چه شرکتی و طی چه اسنادی انجام داده اطلاعاتی به ما نداد و همکاری نکرد.

وی با اشاره به تحقیقات انجام شده در این پرونده گفت: متهمه مریم هاشمی قراردادهایی را با شرکت‌های زیر منعقد می‌کند از جمله قرارداد هتل کربلا، قرارداد هتل آکسفورد، قرارداد شرکت کشت کتان در استرالیا، تأسیس کلینیک توانبخشی معلولین، و …وی در خصوص همکاری با نهادهای حاکمیتی اقرار کرده که با هیچکدام از این نهادها همکاری نداشته‌ام.

نماینده دادستان گفت: با بررسی ادعاهای متهمه مریم هاشمی، وی هیچ دلیلی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.

نماینده دادستان در ارتباط با متهم محمدرضا هاشمی گفت: این متهم گفته نقشی در شرکت نداشته است و از آنجا که مردم به وی اعتماد داشتند وجوه را به حسابش واریز می‌کردند و تنها سرمایه گذار بوده است. نامبرده ۸۷ میلیارد تومان از شرکت چک گرفته و قرار بر این بوده که وجوه برای سرمایه گذاری و ارسال سرامیک به عراق و شیلات و زعفران به خارج از کشور اقدام شود.

وی در خصوص متهم ابوالفضل هاشمی گفت: متهم گفته که به دلیل اعتماد به مریم هاشمی و از آنجا که آنها انسان‌های مؤمنی بودند نظرش برای سرمایه گذاری جذب شده است و سپرده گذاران خودشان در جریان سرمایه گذاری بودند.

وی ادامه داد: ابوالفضل هاشمی در اظهاراتش گفته اگر سهامی ۳۰۰ درصد سود داشته یکصد درصد برای خودمان و ۲۰۰ درصد برای سپرده گذاران اختصاص می‌دادیم و در نحوه جذب سپرده فقط از حساب خودم و برادرم استفاده می‌کردیم و بنده مستقیم آن را به حساب مریم هاشمی واریز می کردم‌.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: محسن ثابت قدم سرمایه‌های کلان را به نام شرکت می‌گرفت و بعد از آن به حساب خود واریز می‌کرد و سود را نمی‌داد یا سود خلاف واقع پرداخت می‌کرد.

نماینده دادستان به متهم ابراهیم مختاری اشاره کرد و گفت: او نیز از افراد جذب سپرده می‌کرد که تعداد افرادی که از آنها سرمایه جذب کرده حدود ۱۵ نفر بود. نامبرده با سو استفاده از اوضاع شرکت سرمایه را برای خود جذب می‌کرد.

نماینده دادستان از ۲۶۴ تن از شکات در پرونده نام برد و گفت: بر اساس شکایت شکات و گزارشات و استعلامات واصله نتیجه اقرارهای مریم هاشمی در رابطه با تحصیل مال نامشروع بوده و مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و جزئی شده است و مجرمیت نامبردگان محرز است و تقاضای مجازات برای نامبردگان می‌شود و این در حالی است که فعالیت آن‌ها در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ و تهران و خراسان و عراق بوده است.

سپس یکی از شکات به نمایندگی سایر شاکیان در جایگاه حضور یافت. با اعلام ختم رسیدگی به این جلسه، جلسه بعدی فردا برگزار می شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها