این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: پاسداری از هنرمندان قطعاً با چند نام‌گذاری کوچک نصب چند تندیس محقق نشده و تنها یک کار کوچک محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد حق‌شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران در صد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: هنرمندان سفیران ارزش‌ها هستند و هر شهر هویت خود را از هنر و هنرمندان آن شهر می‌گیرد و به شهر هویت بخشیده می‌شود.

حق‌شناس افزود: مردم ایران همواره در طول تاریخ به هنر توجه ویژه داشته‌اند.

وی گفت: حالا باید پرسید هنر در زمانه فعلی در شهر تهران چه ارزشی قائل می‌شود و هنرمندان تهرانی چه ارمغانی برای شهر به همراه داشته‌اند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: پاسداری از هنرمندان قطعاً با چند نام‌گذاری کوچک نصب چند تندیس محقق نشده و تنها یک کار کوچک محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر قرار است شهر ما شهر انسان‌محور باشد و در عرصه فرهنگ و هنر سخنی داشته باشیم و شهر پر نشاط ساخته شود لازم است توجهی جدی به جایگاه هنرمندان شود.

حق‌شناس گفت: هنر درمانی بر دردهای این شهر بوده و هنر در رونق اقتصاد نقش خواهد داشت و حتی موجب لطافت در حوزه سیاست می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ما اولین گام‌ها را برای احترام به هنرمندان برداشته‌ایم و برنامه تجدید از مفاخر تلاشی در همین راستا بوده است.