این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری‌ها مکلفند ظرف یک هفته نسبت به صدور و تحویل پروانه اقدام کرده و گرفتن وجه اضافی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری موج حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران  در تذکری اظهار کرد: در ایام سالگرد حادثه هفتم تیر هستیم و لازم است در ابتدا یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بداریم.

وی افزود: یک سال قبل هم تذکری دادم اما پاسخ مناسبی نگرفتم و همان روال قبلی در حال انجام است.

نظری گفت: در سال ۹۶ در خصوص اخذ عوارض علی‌الحساب صدور پروانه تذکری دادم و بارها این موضوع از سوی ساکنان مناطق جنوبی شهر تهران به من یادآوری شده است.

وی ادامه داد: شهرداری ها باید ظرف ۷ روز پس از اخذ مدارک از محل بازدید و گزارش بازدید خود را در پرونده قید کرده و زمان لازم برای بررسی نقشه ها اعلام کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: شهرداری‌ها مکلفند ظرف یک هفته نسبت به صدور و تحویل پروانه اقدام کرده و گرفتن وجه اضافی ممنوع است.

وی تصریح کرد: از سالهای قبل گرفتن عوارض علی‌الحساب امری مرسوم است و این موضوع از سوی مسؤولان شهرداری هم اشاره شده است.

نظری گفت: سؤال این جاست که چرا این اتفاق غیرقانونی در حال اجراست و چرا گفته می شود این مبلغ پرداختش اختیاری است؟ اگر کسی نخواهد این مبلغ اختیاری را پرداخت کند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؟

وی افزود: اخذ این رقم غیرقانونی است و باید روند اخذ آن متوقف شود.