سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 76همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، از آخرین وضعیت کیفی هوای تهران سه شنبه 4 تیر 98 خبر داد و اظهار کرد: کیفیت هوای تهران طی 24 ساعت گذشته با شاخص میانگین 79 در شرایط سالم قرار داشت و همچنین وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 76همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

وی گفت: پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده کاهش میزان ناپایداری جوی در صبحگاه چهارمین روز از تیر ماه 98 می باشد که سبب خواهد شد طی برخی ساعات افزایش موقتی در غلظت آلاینده ها ( به ویژه ذرات معلق) مشاهده گردد.

نظری افزود: به تدریج همراه با افزایش تابش نور خورشید و فراهم بودن سایر عوامل لازم برای انجام واکنش های فتوشیمیایی، بر غلظت آلاینده ازن افزوده شده و در طول روز بین ساعات 14 الی 18 سه شنبه افزایش نسبی در غلظت آلاینده مذکور مشاهده خواهد شد. هرچند با افزایش میزان ناپایداری جوی، برای برخی ساعات وزش باد انتظار می رود که به طور کلی در بهبودی وضعیت کیفیت هوا موثر خواهد بود.

وی بیان کرد: بر طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، با وجود افزایش موقتی غلظت آلاینده ها (از جمله ذرات معلق و آلاینده ازن) در برخی ساعات روز سه شنبه، وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در شرایط سالم قرار خواهد داشت. رفته رفته تا صبحگاه روز چهارشنبه از میزان ناپایداری جوی کاسته شده که این شرایط همراه با ازدیاد حجم تردد خودروها در سطح شهر، منجر به افزایش موقتی غلظت آلاینده ها طی برخی ساعات خواهد شد.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان اظهار داشت: بر این اساس، انتظار می رود در پنجمین روز از تابستان 98 افزایش نسبی در غلظت آلاینده ازن و ذرات معلق مشاهده گردد و وضعیت کیفیت هوای برخی مناطق پایتخت در بعضی ساعات در آستانه شرایط نامطلوب به ویژه برای گروه های حساس قرار گیرد. همچنین وزش باد در برخی ساعات چهارشنبه احتمال افزایش موقتی غلظت ذرات معلق را به دنبال خواهد داشت. همچنین دما تا روز آینده کاهش جزئی خواهد یافت.