مدیر پروژه آموزش بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان مدارس گفت: یافته‌های این طرح نشان می‌دهد که دانش آموزان به فضای مسکونی زندگی خود بیش از ساختمان مدرسه حساس هستند، لذا باید تلاش شود که ساختمان مدارس از یک مکان آموزشی صرف به یک ابزار آموزشی بدل شود.

به گزارش خبرگزاری موج، همایش پویش آموزش بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان‌ مدارس با حضور نمایندگانی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان مجری طرح، اداره کل آموزش پرورش شهر تهران، شورای شهر تهران، و نماینده دفتر برنامه محیط زیست و عمران سازمان ملل  متحدد(UNDP) و جمعی از فرهنگیان برگزار شد.

دراین مراسم ژما جواهری پورمدیر پروژه آموزش بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان مدارس با اشاره به اینکه  این طرح با همکاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل (UNDP)، صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 100 مدرسه تهران به صورت پایلوت برگزار شد گفت: در این پروژه، نزدیک به 6 هزار دانش‌آموز، آموزش‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست را در ساختمان‌های خود آموختند.

وی با بیان اینکه در پایان فاز اولیه طرح بیش از 3800 اثر از دانش آموزان درباره مصرف بهینه انرژی در مدرسه توسط دانش آموزان تدوین و ارسال شده است، ادامه داد: «پس از تهیه محتوی مناسب برای دانش آموزان این طرح همزمان با روز هوای پاک در دی ماه سال گذشته کلید خورد و در اسفندماه با آموزش معلمان 100 مدرسه از تمامی مناطق تهران، در یک دوره آموزشی ضمن خدمت عملیاتی شد.

 مدیر پروژه آموزش بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان مدارس با تاکید براینکه در این دوره از هر منطقه آموزشی 6 مدرسه و هر مقطع 2 مدرسه (دخترانه و پسرانه) انتخاب شدند، عنوان کرد: پس از آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان مدارس، میزان دریافت دانش و اثرگذاری آن در تغییر رفتار دانش‌آموزان اندازه‌گیری شد.

وی خاطرنشان کرد : این طرح باعث کسب تجربه‌های فراوانی در نحوه آموزش محیط زیست به کودکان در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شد بدین معنا که تجربه‌های بومی بسیاری در قالب آموزش بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان شکل گرفت.