اوقات شرعی به افق تهران یکشنبه 2 تیر 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران  یکشنبه 2 تیر 98 اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:02 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:49 دقیقه 

اذان ظهر ساعت 13:06 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 20:24 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:45 دقیقه

نیمه شب  ساعت 00:13 دقیقه