دادستان تهران در جریان بازدید از دادسرای جنایی خطاب به قضات این دادسرا گفت: مردم برای تظلم خواهی به ما اعتماد می‌کنند و این یک نعمتی است که از آن برخورداریم.

به گزارش خبرگزاری موج، علی القاصی مهر ،  دادستان تهران  از دادسرای جنایی بازدید کرد.

وی در ادامه با حضور در شعب مختلف بازپرسی دادسرای جنایی، عملکرد این شعب را مورد ارزیابی قرار داد.

دادستان تهران با قدردانی از تلاش‌های انجام شده از سوی قضات و کارکنان این دادسرا، با برخی از مراجعین از نزدیک دیدار کرد و ضمن استماع درخواست‌های آن‌ها، دستورات لازم را صادر کرد.

وی در ادامه در نشست با قضات این دادسرا با بیان اینکه مردم برای تظلم خواهی به ما اعتماد می‌کنند و این یک نعمتی است که از آن برخورداریم، خطاب به قضات دادسرای جنایی گفت: شما روزانه با کسانی که در مظان اتهام به قتل هستند مواجه می‌شوید و باید در جمع آوری دلایل و مستندات دقت کنید.

القاصی مهر در ادامه آمار پرونده‌های وارده و موجودی شعب دادسرای جنایی را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

وی با اشاره به برنامه ریزی دادستانی تهران برای رفع اطاله دادرسی و عزم جدی در این زمینه، افزود: بهبود وضعیت خدمت رسانی و تسهیل مراجعات مردم به واحدهای قضائی به عنوان گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت و تکریم ارباب رجوع در زمره مهمترین اهداف و برنامه‌های دادستانی تهران قرار دارد.