اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو ، در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی  به ریاست قاضی صلواتی  و به صورت علنی آغاز شد.

پانزده متهم این پرونده، به اتهام مشارکت یا معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محاکمه می‌شوند.

پرونده کیمیا خودرو با ۱۱۰ جلد، ۱۱۷۰ نفر شاکی دارد.

این جلسه با حضور تعدادی از شکات پرونده در حال رسیدگی است.