اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۲ رأی موافق و ۵ رأی مخالف پیشنهاد شهربانو امانی مبنی بر حضور زنان در بخش اجرا و نظارت شورایاری‌ها را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری موج، درپی پیشنهاد  شهربانو امانی  در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران درباره اینکه زنان در همه ارکان اجرایی و نظارت شورایاری‌ها حضور داشته باشند و در جریان بررسی آئین‌نامه اجرایی انتخابات شورایاریها ، ناهید خداکرمی به عنوان مخالف با تصویب این پیشنهاد اظهار کرد: تفاوتی نمی‌کند که در هیأت نظارت مردان و یا زنان حضور داشته باشند. قطعاً نباید این مسئله را جنسیتی در نظر بگیریم بلکه هر فردی که شرایط لازم برای نظارت را داشته باشد، اعم از اینکه مرد باشد و یا زن تفاوتی نمی‌کند.

در ادامه بهاره آروین دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه مخالف حضور زنان در ارکان مختلف انتخابات شورایاری‌ها نیست، تاکید کرد: قطعاً تصویب دستورالعمل اجرایی حضور زنان در حوزه اجرا و نظارت انتخابات شورایاری‌ها پیچیده است و باید مشخص شود که انتخاب زنان در این حوزه‌ها دقیقاً مربوط به کدام بخش است یعنی در هیأت نظارت برای مثال تاکید شود که انتخاب زنان اولویت دارد.

زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر در این خصوص ضمن موافقت با این پیشنهاد گفت: قطعاً حضور امروز زنان در شورایاری‌ها نتیجه نگاه مثبت جنسیتی در شورایاری‌هاست. لذا من با حضور زنان در بخش نظارت و اجرای شورایاری‌ها موافق هستم.

در ادامه ابراهیم امینی - نایب‌ رئیس شورای شهر تهران - در مخالفت ضمنی با این پیشنهاد گفت: می‌توانستیم حضور زنان برای انتخابات شورایاری‌ها در بخش اجرا و نظارت را از قبل مشخص کنیم. برای مثال می‌شد به پیشنهاد معاونت فرهنگی- شهرداری تهران یک کانون برای این کار معرفی شود اما چون این موضوع انجام نشده، الان کمی سخت است البته اقدام مناسبی است که زنان نقش پررنگ‌تری داشته باشند اما اجرایی شدن چنین چیزی در انتخابات شورایاری‌ها مشکل است.

نهایتاً اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۲ رأی موافق و ۵ رأی مخالف پیشنهاد شهربانو امانی مبنی بر حضور زنان در بخش اجرا و نظارت شورایاری‌ها را به تصویب رساندند.