سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: مستمری خرداد 98 و معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج محمد حسن زدا ،  سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ فروردین گفت: مستمری خرداد 98 و معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد.

وی افزود: ترتیب واریز بر اساس ترتیب پرداخت مستمری‌هاست و این پرداختی‌ها از ۲۰ خرداد آغاز شده و تا پایان همین ماه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: برای نخستین بار تمام معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان تا پایان خرداد تسویه می‌شود.