دادستان رباط کریم گفت: رئیس شورای شهر رباط کریم به دلیل برخی اتهامات از قبیل افترا، مذاکره برای اخذ رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، قاسم پور دادستان رباط کریم درباره جزئیات این خبر گفت: روز گذشته (20 خرداد) رئیس شورای شهر رباط کریم به دلیل برخی اتهامات از قبیل افترا، مذاکره برای اخذ رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی بازداشت شد.