نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی فردا با محوریت تنویر افکار عمومی در رابطه با پرونده برنج های فروشگاه شهروند برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی و حقوقی خبرگزاری موج، نشست خبری سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی فردا چهارشنبه راس ساعت 30/10 دقیقه برگزار خواهد شد.

برپایه این گزارش شنیده ها حاکی از آن است که محور این نشست پاسخگویی به ابهامات به وجود آمده حول برنج‌ های فاقد کیفیتی است که در فروشگاه شهروند تحت عنوان برنج درجه یک ایرانی به مشتریان این فروشگاه فروخته شده است.  

اما آنچه که باید در رابطه با پیشینه این خبر متذکر شد این است که در پی اطلاع رسانی و گزارش‌های متعددی که خبرگزاری موج از دوهفته گذشته در خصوص ترکیب برنج‌های پاکستانی، تحت عنوان برنج هاشمی ( یکی از برندهای شاخص برنج ایرانی)، سازمان تعزیزات چندی پیش در اظهار نظری قریب به این مضمون اعلام کرد: حجم هر کیسه  برنج فروخته شده به شهروندان، مشتمل بر 70 درصد برنج پاکستانی و تنها 30 درصد برنج ایرانی بوده است.

با این اوصاف پس از فراز و نشیب های فراوان و اظهارات متناقضی که ازسوی مدیر شهروند ابراز شد و درست در لحظاتی که این موج خبری داشت فروکش می‌کرد، در روز 19 خرداد زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در حاشیه صد و چهل ششمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران عنوان کرده : براساس اعلام آزمایشگاه 70 درصد از برنج‌های شهروند برنج هاشمی و در واقع 30 درصد از آنها برنج درجه دو و سه ایرانی بوده است.

با این احوال باید منتظر بود و دید که مدارک و مستندات، این جریان را به کدام سمت و سو سوق خواهد داد؟ گرچه سازمان تعزیزات همواره در راستای دفاع از حقوق شهروندی هر ادعایی را با ارائه سند و مدرک مستند و مستدل ارائه و اثبات کرده است. اما روی دیگر این سکه که اظهار نظر در خصوص آن در این مقال شاید شتابزدگی تفسیر شود، عملکرد عضو مدعی شورای شهر است که باید در پی نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات، به ارائه مستندات آزمایشگاه و اثبات ابهامات و پاسخ به سوالات بسیار در این رابطه بپردازد.